+ English language


การเดินทางสู่อำเภอปาย


รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์ส่วนตัวจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ แล้วให้ไปทางหลวง 107 ผ่านอำเภอแม่ริมจนถึงอำเภอ แม่แตง ผ่านแยกแม่มาลัย-ปาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1095 ก็ขับตามทางไปเรื่อยๆ ซึ่งระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง อ.ปายประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ก็ถึงแล้ว


รถเมล์สีส้ม  เชียงใหม่ - ปาย
ขึ้นที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่ วันละ 5 เที่ยว เวลา: 07.00น. ,09.30 น. ,10.30 น. ,12.30 น. ,16.00 น. โทร: 053-242664

รถตู้แอร์ เชียงใหม่ - ปาย
มีบริการรถตวิ่งเฉพาะเชียงใหม่ไปปายหลายบริษัท
- รถตู้แอร์ เปรมประชา: ขึ้นที่ขนส่งอาเขตเชียงใหม่ รถจะจอดอยู่หน้าบริษัทเอื้องหลวงทัวร์ตรงข้ามสวนอาหารซุ้มเฟื้องฟ้า ของโรงแรมอาเขตอินน์ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงกว่าเวลา: ทุกชั่วโมง ราคา 150 บาท โทร: 053-244737, 053-3304748
- รถตู้แอร์ Aya Service – ขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ เวลา: ทุกชั่วโมง 07.00-16.00น. ราคา 150 บาท โทร: 053-247663, 053-247889 www.ayaservice.com
- รถตู้แอร์เหมา - ติดต่อแถวขนส่งอาเขตหรือลุงปรีชาเวลา:08.00-15.00น.ไปส่งถึงอำเภอปาย ราคาประมาณ 1,400 บาท โทร: 081-5318339